EERLIJK EN BETROUWBAAR

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort ook verantwoord wagenparkbeheer. De mobiliteit van uw onderneming of concern bepaalt immers voor een belangrijk deel uw ecologische footprint. Kiezen voor CO2 gunstige voertuigen is een goed begin, maar de leuze voor een duurzame autoleasemaatschappij gaat veel verder. Duurzaam Autoleasen is een groep met vooraanstaande Nederlandse autoleasemaatschappijen met een missie. Namelijk u optimaal ondersteunen met duurzame mobiliteit. Zij doen dit door concrete zaken en doelstellingen.

Nieuws:

Apeldoorn, 30 mei 2017,

XLLease gaat voor duurzame relatie met klanten en samenleving

In aanloop naar het keurmerk ‘Duurzaam Autoleasen’ tekende Frank van Klink vandaag het manifest Duurzaam Wagenparkbeheer. De komende periode doorloopt men de audits voor het keurmerk van de koplopers in duurzaamheid.

XLLease, een volwaardige en zelfstandige dochteronderneming binnen de Autohaas Groep, adviseert en ontzorgt ondernemers bij hun mobiliteitsvraagstukken. XLLease streeft naar langdurige en bestendige relaties met haar klanten.

“Een duurzame relatie met onze klanten is alleen mogelijk als je duurzaam onderneemt”: zegt Frank van Klink directeur van XLLease. Op de website van XLLease prijkt een lange lijst van regionale initiatieven en doelen die men steunt. “Wij streven voortdurend naar een juiste balans tussen mens, milieu en bedrijfsvoering. Samen met andere organisaties en door eigen initiatieven leveren wij een bescheiden bijdrage aan een betere wereld”.

Met het tekenen van het manifest Duurzaam Wagenparkbeheer, treedt XLLease toe aan de selecte groep van leasemaatschappijen die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben. In de komende maanden zal XLLease geauditeerd worden voor het keurmerk ‘Duurzaam Autoleasen’, waaraan pittige eisen ten grondslag liggen. “We hebben er alle vertrouwen in dat XLLease deze audits succesvol zal doorlopen en binnenkort ook het keurmerk mag voeren”: aldus Harry Filon van Duurzaam Autoleasen.

Groningen, 25 april 2017,

Noordlease: Oude wijn in nieuwe kruiken

Sinds januari jl. opereert Noordlease onder de vlag van het Japanse Hitachi. Onlangs mocht het certificaat Duurzaam Autoleasen wederom in ontvangst worden genomen, waarmee duidelijk werd dat de ingezette weg wordt vervolgd.

Gert Veenstra en Robert Nienhuis blijven, ook onder de vlag van Hitachi, de kapiteins op het schip. “Wij maken nu weliswaar deel uit van een mondiaal concern, maar we blijven nationaal en lokaal betrokken: zegt Robert Nienhuis. Dit betekent dat we blijven ondernemen met oog voor het milieu en de samenleving. Daarom is het voor ons belangrijk dat wij dit bevestigd krijgen door de prolongatie van het certificaat Duurzaam Autoleasen”. Leasemaatschappijen die dit label dragen hebben onder meer een klimaat neutrale bedrijfsvoering, zorgen voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en zien er op toe dat bedrijven die werkzaamheden voor hen uitvoeren, zoals autobedrijven en glas en bandenspecialisten, dit duurzaam doen. Nienhuis: ”Wij nemen hiermee niet alleen onze eigen verantwoordelijkheid maar vervullen ook een voorbeeldfunctie en roepen ook andere leasemaatschappijen op, mee te doen. Het is in het belang van de branche dat we ons ervan bewust zijn, dat duurzame mobiliteit essentieel is. En, leasemaatschappijen hieraan in belangrijke mate kunnen en dus moeten bijdragen”.

Waarom is dit belangrijk voor u

Leasemaatschappijen ontzorgen u bij uw mobiliteitsbehoefte. Maar de zorg blijft, wanneer u niet zeker bent over de maatschappelijke en de economische belasting, nu en in de toekomst. Deelnemers aan Duurzaam Autoleasen:
  • Hebben de eigen bedrijfsvoering duurzaam ingericht
  • Leggen uitbesteedwerk neer bij duurzame bedrijven
  • Werken klimaatneutraal
  • Kunnen u voor marktconforme prijzen van dienst zijn
  • Bieden u continuïteit
   

Uw Duurzaamheidsambities!

Mobiliteit is bij veel bedrijven geen onderdeel van de kernactiviteiten, maar een middel om de core-business uit te kunnen voeren. Anderzijds vormt juist die mobiliteit het glazenplafond van de CO2 prestatieladder of the bottle neck om de duurzaamheidsambities te bereiken. Duurzame Autoleasemaatschappijen willen hierbij nadrukkelijk uw partner zijn. Ook bij deze ambities.