Duurzame mobiliteit

Mobiliteit en duurzaamheid is een ingewikkelde combinatie. Het is ook onmogelijk om het zwaartepunt bij één van beide te leggen. Mobiliteit is voor veel bedrijven een essentie, een voorwaarde tot ondernemen. Om vanuit dat perspectief zoveel mogelijk het milieu te ontzien wordt er steeds vaker voor auto’s gekozen met een laag brandstofverbruik of nog mooier een elektrisch voertuig. De fiscale voordelen en de lagere brandstofkosten geven hier vaak een extra duwtje in de rug.

Maar met de autokeuze zijn we er nog niet. Ook de life cycle van de auto heeft en ecologische footprint. Denk hierbij aan het schadeherstel, het onderhoud, de reparaties, het glasherstel enzovoort. De ecologische en maatschappelijke belasting hiervan wordt onderschat. Het goede nieuws is dat wanneer hiervoor aandacht is, deze belasting met tientallen procenten te reduceren is. Op sommige onderdelen is deze zelfs te halveren.

context-1

Duur

Duurzaamheid heeft helaas bij velen een verkeerd imago. Het heeft immers niets, maar dan ook niets met ‘duur’ te maken. Bij duurzaamheid gaat het om minder aanwenden van grondstoffen, het energieverbruik terug te brengen, geen verspilling in het proces, de zorg om duurzame inzetbaarheid van personeel, hergebruik, enzovoort. Een bedrijf dat grip op deze zaken heeft, heeft ook grip op de kosten. Het zijn bedrijven waarmee u een duurzame relatie aan kan gaan. Duurzame bedrijven zijn instaat u een goede dienstverlening te leveren, tegen marktconforme prijzen. Nu en in de toekomst.

Verduurzamen

Veel bedrijven leggen de mobiliteit in handen van een autoleasemaatschappij. Zij ontzorgen de bedrijven, maar nemen hiermee ook de verantwoordelijkheid over. Vanuit maatschappelijk perspectief, maar ook ten aanzien van de economische continuïteit. In de afgelopen jaren hebben leasemaatschappijen methodieken aangewend om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Het eigen bedrijfsproces is slechts een beperkt deel van de maatschappelijke belasting en de kosten. Het uitbestede werk, zoals reparatie, onderhoud en schadeherstel heeft een grotere impact. Zowel maatschappelijk als kostentechnisch. Om dit ook te verduurzamen hebben diverse leasemaatschappijen zich aangesloten bij initiatieven zoals Duurzaam Repareren.

Duurzaamheidmethodieken zijn echter algemeen omdat ze voor alle bedrijfsvoeringen toepasbaar moeten zijn. De meeste methodieken zijn bovendien niet normatief. Het bedrijf, in dit geval de leasemaatschappij bepaalt zijn eigen ambitieniveau. Waardoor men uiteindelijk nog geen duidelijkheid heeft.

Spelregels Duurzaam Autoleasen

De leasemaatschappijen die deelnemen aan het label Duurzaam Autoleasen hebben zichzelf een aantal spelregels opgelegd. Tezamen vormen deze spelregels de ‘norm’ voor een duurzame bedrijfsvoering in deze specifieke bedrijfstak.

De spelregels zijn hier te downloaden: Spelregels Duurzaam Autoleasen (Pakket van Eisen)!

Bent u een leasemaatschappij en wilt u checken hoever u bent? Vul dan de nulmeting in: Nulmeting Duurzaam Autoleasen!